UTA – 7 ani de succes: realizări, parteneriate și proiecte de viitor!

22 decembrie 2017, ora 16.00
Chișinău, Ministerului Justiției (str. 31 august 1989, 82), sala 227 (etajul II)

PROGRAM

15.45 – 16.00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR


16.00 – 16.30 DESCHIDEREA LUCRĂRILOR

Moderator: Inesa FOLTEA, Președinte UTA

Mesaje de salut:
• Ana GUȚU, Prim-Vicerector ULIM, prof. univ. dr., membru de onoare UTA
• Lilian DELIU, șeful Direcției Profesii și Servicii Juridice, Ministerul Justiției
• Constantin BRĂGOI, Directorul Centrului de Informații Juridice
• Emanoil PLOȘNIȚA, Președintele Uniunii Avocaților din RM
• Andrei BAZAOCHI, Președintele Camerei Notariale a RM

16.30 – 16.45 DECERNAREA TROFEELOR DE EXCELENȚĂ 2017


16.45 – 18.00 SESIUNEA DE COMUNICĂRI

Moderator: Ghenadie RÂBACOV, vicepreședinte UTA, șef catedră Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, ULIM

• Ana GUȚU, Prim-Vicerector ULIM, prof. univ. dr., membru de onoare UTA. Comunicarea interculturală prin traducere.
• Inesa FOLTEA, Președinte UTA. Activitatea UTA: pagini de istorie și perspective.
• Iraida CONDREA, conf. univ., dr. hab., USM. Limba română în traduceri.
• Ghenadie RÂBACOV, vicepreședinte UTA. Traducătorul în era digitală: acces la baze de date, motoare de căutare, reviste și dicționare on-line.

18.00 – 18.30 ATELIER INTERACTIV ÎNTREABĂ PRACTICIANUL

Moderator: Elena GHEORGHIȚĂ, interpret de conferință, conf. univ. dr., USM

18.30 – 18.45 ÎNMÂNAREA DIPLOMELOR DE APRECIERE 2017


18.45 – 19.00 TOTALIZĂRI. SESIUNE FOTO.