Mult stimați Membri UTA, dragi colegi!

Mult stimați Membri UTA, dragi colegi, Practicând profesia de traducător / interpret autorizat, în baza Legii Nr. 264 din 11.12.2008, am trecut cu toții prin diferite momente, dintre care unele ne-au adus satisfacții și creștere profesională, iar altele au fost marcate de ...

Mult stimați Membri UTA, dragi colegi,
Practicând profesia de traducător / interpret autorizat, în baza Legii Nr. 264 din 11.12.2008, am trecut cu toții prin diferite momente, dintre care unele ne-au adus satisfacții și creștere profesională, iar altele au fost marcate de diverse probleme, generate de multiple incoerențe în legislație.
Recent, din partea Ministerului Justiției a parvenit o solicitatre către Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, referitor la formarea unui grup de lucru în cadrul ministerului, pentru identificarea dificultăților cu care se confruntă atât traducătorii, cât și beneficiarii noștri, precum și pentru găsirea unor soluții.
Solicitarea a parvenit cam târziu, am spune noi, dacă luăm în considerație multitudinea de apeluri făcute până în prezent din parea noastră. Totuși, această solicitare este foarte binevenită și noi am putea să ne implicăm, să înaintăm propuneri clare și oportune, dată fiind experiența pe care am acumulat-o pe parcursul timpului.
Uniunea Traducătorlior Autorizați face un apel către membrii ei și către toți traducătorii / interpreții autorizați, care activează în prezent în Republica Moldova, să ia atitudine și să vină cu un aport constructiv la îmbunătățirea prestării serviciilor de traducere și interpretariat.
În urma analizelor și dezbaterilor, UTA va prezenta Ministerului Justiției lista candidaților pentru grupul de lucru și propunerile pentru îmbunătățirea muncii traducătorilor și interpreților autorizați.
Cu profund respect,
Inesa Foltea
Președinte U.T.A.