Sincere mulţumiri formatorilor, care ne-au instruit la justa valoare, la Seminarul din 07.12.2018.

Vreau să aduc sincere mulţumiri formatorilor, care ne-au instruit la justa valoare, la Seminarul din 07.12.2018...

Vreau să aduc sincere mulţumiri formatorilor, care ne-au instruit la justa valoare, la Seminarul din 07.12.2018.

Diana Ştefaneţ
Taşlîc Nestor - Artur
Miliş Tatiana
Fală Viorica
Vitalii Pistruga
Foltea Inesa