Jurislingvistul și juristrăducătorul: orientări și strategii moderne în contextul plurilingvismului

Cu prilejul Zilei internaționale a traducătorului, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în colaborare cu Facultatea Limbi Străine și Științe ale Comunicării a Universității Libere Internaționale...

Cu prilejul Zilei internaționale a traducătorului, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în colaborare cu Facultatea Limbi Străine și Științe ale Comunicării a Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM), vă invită la Seminarul științifico-practic pentru traducători și interpreți cu genericul

JURISLINGVISTUL ȘI JURISTRADUCĂTORUL: ORIENTĂRI ȘI STRATEGII MODERNE ÎN CONTEXTUL PLURILINGVISMULUI,

la care vor lua parte peste 80 participanți. Printre raportori vor fi: Elena Prus, prof. univ., dr. hab., ULIM; Efrosinia Gurschi, grefier la Judecătoria sect. Ciocana, mun. Chișinău; Ludmila Hometkovski, dr., decan FLSȘC, ULIM; Ana Guțu, prof. univ., dr. prim-vicerector ULIM; Inesa Foltea, mg. președinte ad-interim U.T.A.; Ion Manoli, prof. univ., dr. hab., ULIM; Iraida Condrea, dr. hab., șef catedră Limba Română, USM; Tatiana Podoliuc, conf. univ. dr., ULIM; Gerhard Ohrband, vicerector relații internaționale, ULIM; Inga Stoianov, dr., șef catedră Filologie Germanică, ULIM; Ghenadie Râbacov, mg. lect. sup., ULIM, atașat cultural U.T.A.; Lilia Mărgineanu, conf. univ. dr. ULIM; Constantin Bragoi, Vicedirector al Departamentului de admin. Judecătorească, președintele Comisia de atestare a Traducărorilor, MJ; Xenofon Ulianovschi, vicepreședinte Curtea de Apel Chișinău, ș.a.
Evenimentul se va desfășura la 30 septembrie-01 octombrie 2010, ora 16.00-19.00, în incinta ULIM, Aula Magnifica.


Comments