Traducători calificați în universal multilingvismului și al dialogului între culturi

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, celebrând un an de la fondare și înregistrare la Ministerul de Justiție din Republica Moldova, a organizat la 13 aprilie 2011, ora 18.00, în incinta Universității de Stat din Moldova - Atelierul științifico-practic cu genericul...

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, celebrând un an de la fondare și înregistrare la Ministerul de Justiție din Republica Moldova, a organizat la 13 aprilie 2011, ora 18.00, în incinta Universității de Stat din Moldova - Atelierul științifico-practic cu genericul:
În cadrul atelierului au participat patru doctori habilitați, profesori universitari, peste 120 de lingviști, traducători, interpreți, precum și specialiști în drept, juriști, avocați.
Cu acest prilej, U.T.A. în colaborare cu U.S.M. a găzduit oaspeți de onoare, personalități marcante în domeniul filologiei: doamna Iraida Condrea, doctor habilitat, șef catedră Limba Română, U.S.M., care a susținut un referat tematic de anvergură științifică pentru traducători, lingviști și jurnaliști - „Probleme dificile de ortografie și punctuație a limbii române”; domnul Ion Manoli, doctor habilitat, profesor universitar, U.L.I.M., prin prestanța-i academică excepțională a prezentat discursul „Evoluția stilisticii unei scrisori oficiale: mitul de ieri și realitatea de mâine”.
Atelierul a fost deschis cu un mesaj de felicitare din partea Președintelui U.T.A., doamna Aliona Dosca, doctor în filologie, care la moment se află în Elveția, urmând un proiect de cercetări științifice până la sfârșitul lunii iunie.
La fel, au prezentat teme în contextul Traducerea documentelor oficiale următorii formatori: Ghenadii Râbacov, mag., lect. univ., ULIM - „Probleme și dificultăți în traducerea documentelor oficiale (studiu de caz în baza traducerilor efectuate de studenții stagiari)”, Olesea Bodean-Vozian, mag., lect. univ., U.S.M. - „Principiul confidențialității în traducere”, Inga Leahu, mag., traducător autorizat, membru U.T.A. - „Aspecte practice în traducerea documentelor oficiale: limbi germanice (limba engleză, limba germană). Întrebări, discuții”, Marcela Istrati, mag., traducător autorizat, membru U.T.A. - ,,Aspecte practice în traducerea documentelor standarte: limbi romanice (limba italiană, limba spaniolă). Întrebări, discuții.”
Vicepreședintele U.T.A., Inesa Foltea, a încheiat atelierul de lucru anunțând temele pentru seminarul din luna mai ,,Managementul stresului și al timpului nostru”, administrat de expertul european și internațional, domnul Karl Josef Does, doctor în psihologie și științe umane. Tuturor participanților li s-au înmânat confirmări și certificate de participare la seminar.
Seminarul a fost organizat de Uniunea Traducătorilor Autorizați și de Universitatea de Stat din Moldova. Președinte UTA: Aliona Dosca, doctor în filologieVicepreședinte UTA: Inesa Foltea, master în filologieUNION OF AUTHORIZED TRANSLATORS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVAMD-2025 Chișinău, 37 Pușkin Street, E-mail: uniunea_tradautorizat@yahoo.com Tel./Fax: (00373 22) 210288Mob: (00373) 69025826, 68088608
Stimați membri U.T.A., dragi colegi,

cu prilejul aniversării a doi ani de la înregistrarea Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), Uniunea în colaborare cu Facultatea Limba și Literatura Română a Universității de Stat din Moldova (USM) își propune organizarea seminarului practic pentru traducători și interpreți cu genericul „Respectarea normei standard în comunicare. Dificultăți de traducere și aplicații practice în limbajul dreptului și limbajul economic”, care se va desfășura la 11 aprilie 2012, ora 16.00–19.00, în incinta USM.

Scopul seminarului practic constă în identificarea și schimbul de experiență, vizând aspectele problematice și tendințele moderne în domeniul traducerilor. Ținând cont de vasta experiență a Dvs. în aplicarea practică a cunoștințelor din domeniul traducerilor / interpretărilor și cunoașterea cerințelor actuale de pe piața traducerii, Vă vom fi recunoscători pentru orice sugestie, recomandare și participare activă referitor la tematica și organizarea seminarului. Parcicipanții care intenționează să prezinte sau să publice comunicatele, Vă rugăm respectuos să ne trimiteți materialele pînă la 1 aprilie 2012.

În acești doi ani de colaborare cu Dvs. am parcurs și realizat un șir de seminare dedicate îmbunătățirii calității serviciilor de traducere și interpretare. În ritmul accelerat de dezvoltare socială, economică, politică, traducătorul trebuie să fie în pas cu schimbările și ajustările zilnice, fapt pentru care ne propunem un schimb al bagajului maeștrilor în domeniu (doctori habilitați, profesori universitari, traducători / interpreți cu o vastă experiență, etc) cu cel al tinerilor plini de energie, potențial, aspirații.

Limbile de lucru vor fi: româna, rusa, engleza, franceza, etc. Agenda seminarului va fi expediată mai târziu.

Taxa de participare la seminar este de 100 lei MD; pentru studenți și masteranzi - 50 lei MD. Resursele financiare vor fi utilizate preponderent pentru acoperirea cheltuielilor la pregătirea materialelor, editarea lucrărilor, dar și asigurarea participanților cu certificate, coffee-break, fotografii, etc. Participanții, membrii U.T.A. vor avea posibilitatea de a face poze profesionale pentru documente întru completarea datelor de contact de pe pagina www.uta.md. Participarea la seminar constituie o formă activă de socializare și de promovare a serviciilor de traducere și interpretare personale și a uniunii în ansamblu. Sponsorii vor beneficia de amplasarea logo-ului și informație despre entitate pe pagina www.uta.md și pe pliantele, broșurile, certificatele publicate. Referitor la donații Vă rugăm să găsiți datele noastre de contact mai jos.

Având convingerea că prezenta manifestare constituie o șansă de noi oportunități de colaborare și socializare așteptăm cu interes confirmarea prezenței Dvs. la acest eveniment, expediind Formularul de Participare completat la adresa de e-mail uniunea_tradautorizat@yahoo.com

Vom aprecia considerabil implicarea Dvs. în difuzarea acestui mesaj tuturor persoanelor cointeresate.

Cu profund respect,

Consiliul de Administrare U.T.A.: Inesa FOLTEA, magistru în filologie, președinte U.T.A. Aliona Güntensperger-Dosca, doctor în filologie, președinte onorific U.T.A. Marina AMBROSI, magistru în filologie, vicepreședinte U.T.A.

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) str. Pușkin, 37, Chișinău, MD-2025
E-mail: uniunea_tradautorizat@yahoo.com Tel./Fax: (00373 22) 210288
Mob: (00373) 69579425, 69025826, 68088608


Comments