Traducerea literară între teorie și practică

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în colaborare cu Facultatea de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM), are deosebita plăcere de a...

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în colaborare cu Facultatea de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM), are deosebita plăcere de a Vă invita la o masă rotundă cu genericul Traducerea literară între teorie și practică, prilejuită de Ziua Internațională a Traducătorilor, care se va desfășura Luni, 1 octombrie 2012, ora 17.30-19.00, în incinta ULIM, Sala de lectură Filologie romano-germanică (etajul IV).

Invitați de onoare: Victor VASILACHE, scriitor, traducător și Vlad POHILĂ, publicist, traducător.

Având convingerea că prezenta manifestare constituie o șansă de noi oportunități de colaborare, așteptăm cu interes confirmarea prezenței Dvs. la acest eveniment!

Cu profund respect,

U.T.A.: Inesa FOLTEA, master în filologie, Președinte Marina AMBROSI, master în filologie, Vicepreședinte Relații Interne Ghenadie RÂBACOV, drd., Vicepreședinte Relații Externe

ULIM: Ludmila HOMETKOVSKI, dr. în filologie, Decanul Facultății de Litere Ghenadie RÂBACOV, drd., șef catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”


Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) str. Pușkin, 37, Chișinău, MD-2025
E-mail: uniunea_tradautorizat@yahoo.com Tel./Fax: (00373 22) 210288 Mob: (00373) 69579425, 69025826, 68088608

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) str. Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău, MD-2012
E-mail: lstraine@ulim.md, http://lstraine.ulim.md Tel. (00373 22) 220014, Fax: (00373 22) 220028 Mob: (00373) 68355570


Comments